Luxepositie of buitenspel?

Vrouwen zonder werk en uitkering
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht met subsidie van Instituut Gak de werkwensen van autochtone en allochtone niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen. Deze zogenoemde nuggers ontvangen geen uitkering, hebben geen betaald werk of zijn werkzaam in een baan van maximaal 12 uur in de week, en volgen geen voltijds onderwijs. Aan de hand van 120 diepte-interviews gaat dit rapport in op de ervaringen van deze vrouwen.
Een deel vindt het een luxepositie dat ze zelf kunnen kiezen wel of niet te werken en waaraan zij hun tijd besteden. Tegelijkertijd zitten nuggers soms ongewild vast in deze positie. De relatie met de arbeidsmarkt is verbroken, diploma’s en werkervaring verouderen. Dat maakt de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter. Ook hebben veel niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen geen idee hoe zij een overstap naar de arbeidsmarkt kunnen maken – als ze dat al zouden willen. De keuze om (tijdelijk) niet te werken kan ertoe leiden dat nuggers zich buitenspel voelen staan. Bovendien zijn er weinig voorzieningen waar zij op kunnen terugvallen als ze werk zoeken. Hierdoor blijft een groot arbeidspotentieel onbenut. Uit ons onderzoek blijkt dat er in Nederland bijna anderhalf miljoen nuggers zijn, waarvan driekwart vrouw.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: