Lokale weerbaarheid

Concrete handreikingen vanuit gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 24-06-21
Doordat er steeds meer kennis is over de gevolgen van ondermijnende processen voor gemeenten is de laatste jaren het thema ‘lokale weerbaarheid’ op de gemeentelijke agenda gekomen. In deze notitie beschrijven we – aan de hand van input uit de Leerkring Lokaal Weerbaar1 – enkele concrete handreikingen waarmee gemeenten de lokale weerbaarheid kunnen vergroten. Wij vatten deze handreikingen in deze publicatie kort samen.

Het is van belang dat gemeenten meer weerbaar tegen ondermijnende processen worden. Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekende bureau Broekhuizen met het Verwey-Jonker Instituut hier negen handreikingen over op. Deze handreikingen komen uit de praktijk van een tiental gemeenten, die deelnemen aan de Leerkring Lokaal Weerbaar.

Zie ook: www.bureaubroekhuizen.nl

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: