Lokale coördinatie: de onmisbare schakel

Adviezen aan vrijwilligersorganisatie in zorg en welzijn
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Vrijwilligerswerk is van vitaal belang voor de samenleving en de coördinatie hiervan vraagt aandacht en tijd. De laatste jaren krijgen coördinatoren van vrijwilligersorganisaties het echter steeds drukker. Ze moeten tegenwoordig alles kunnen. Dat komt door ontwikkelingen in beleid – zoals de Wmo en AWBZ -, door een steeds complexere vraag naar vrijwilligerswerk en door nieuwe typen vrijwilligers die zich aandienen.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn gezocht naar wegen om de coördinatoren in het land te ontlasten. Deze strategische adviezen voor onder andere Humanitas, Stichting Present en de Unie van Vrijwilligers zijn het resultaat. Het onderzoek geeft een goed beeld van wat er allemaal speelt bij die organisaties op lokaal niveau. Het onderzoek is een initiatief van het Landelijk Overlegplatform Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ), en uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: