Lokaal sturen op de inzet van burgers, kan dat?

PublicatiesGepubliceerd op: 14-04-15
De Wmo 2015 gaat uit van ruimte voor burgers die elkaar vinden in effectieve samenwerkingsverbanden.

Dit vraagt om innovaties in het sociale domein. In deze publicatie laten we zien hoe gemeenten innovatie kunnen stimuleren bij het realiseren van Wmo-taken als dagbesteding, begeleiding en mantelzorg ondersteuning. We kijken daarbij specifiek naar het proces van maatschappelijk gericht aanbesteden en het betrekken van burgers daarbij. Hoe kun je bij de aanpak van dit inkoopproces optimale maatschappelijke impact bereiken? En hoe kun je als gemeenten sturen op de inzet van burgers?

Thema's

Deel deze publicatie op: