Logeer- en oppasmogelijkheden voor mantelzorgsystemen in de regio Flevoland: vraag en aanbod in het kader van de nieuwe Wmo

Notitie voor Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk in het kader van wmotogo.nl
PublicatiesGepubliceerd op: 18-09-14
De vijf Flevogemeenten Lelystad, Urk, Noordoostpolder, Dronten en Almere wilden graag weten wat de behoeften van mantelzorgers in de regio zijn en hoe vraag en aanbod van logeervoorzieningen de komende jaren goed op elkaar afgestemd kunnen worden. In het kader van het programma wmotogo heeft het Verwey-Jonker Instituut, op verzoek van de gemeenten, een breed oriënterend onderzoek gedaan ter voorbereiding van het nieuwe beleid.

Hierbij is niet alleen de behoefte aan logeervoorzieningen gepeild, maar ook de behoefte aan oppasvoorzieningen aan huis. Dit onderzoek heeft geresulteerd in drie concrete aanbevelingen. Dit advies kunnen de gemeenten in 2015, het overgangsjaar van de decentralisaties, meenemen bij het vormgeven van het beleid.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: