Leren van elkaar: nieuwe en huidige vrijwilligers

Tussenrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Het ministerie van VWS wil met het project Leren van elkaar laten verkennen hoe de sectoren sport, welzijn en zorg omgaan met de werving en het behoud van vrijwilligers. Waar liggen de verschillen en overeenkomsten tussen deze sectoren? Hoe en op welke punten kunnen zij van elkaar leren? Willen de sectoren van elkaar leren? En, zijn zij bereid om intersectoraal samen te werken? Met deze tussenrapportage naar aanleiding van de respons op een digitale vragenlijst die door een kleine 700 organisaties in sport, welzijn en zorg is ingevuld, bespreken we de eerste resultaten van het kwantitatieve onderzoek.

Om het leren van elkaar in de praktijk mogelijk te maken is de LinkedIn-groep Leren van elkaar over Vrijwilligerswerk gestart. Via deze groep kunnen professionals en vrijwilligers kennis en ervaring uitwisselen over werving en behoud van vrijwilligers.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: