Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg

Kennisuitwisseling over werving en behoud van (nieuwe groepen) vrijwilligers
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor een vitale civil society. De behoefte aan effectieve manieren om vrijwilligers te werven en te behouden is de laatste jaren gegroeid. Organisaties in de sport, de zorg en het welzijnswerk hebben veel ervaring met het werven en behouden van vrijwilligers. Het ministerie van VWS wil met het project Leren van Elkaar een impuls geven aan intersectorale samenwerking bij het vrijwilligersbeleid. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de drie sectoren wat betreft het werven en behouden vrijwilligers? Welke goede praktijken en handreikingen gebruiken de drie sectoren en wat zijn hun sterke en zwakke punten?

In het rapport staan uitgebreide tips voor vrijwilligersorganisaties in de zorg, welzijn en sport. Apart is uitgewerkt wat zij binnen hun sector van elkaar kunnen leren bij het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook wat zij kunnen leren van andere sectoren. Nieuwere vormen voor het uitwisselen van praktische kennis, tips en praktijkvoorbeelden, zoals in een LinkedIn-community, komen daarbij aan bod.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: