Leernetwerken diversiteitsensitieve zorg

Handreiking op basis van twee praktijkvoorbeelden in de jeugdhulp en ouderenzorg
PublicatiesGepubliceerd op: 20-12-21
De diversiteit in de Nederlandse samenleving wordt steeds groter en daarmee ook het belang van diversiteitsensitieve zorg. In leernetwerken kunnen professionals van verschillende organisaties, experts en sleutelpersonen kennis uit wetenschap en praktijk met elkaar verdiepen rond dit thema. In deze handreiking geeft KIS diverse adviezen en tools voor het starten en blijven faciliteren van een leernetwerk.

De handreiking is geschreven op basis van praktijkvoorbeelden. Je vindt er verschillende tools om diversiteitsensitief werken in de ouderenzorg en de jeugdhulp een stap verder te helpen. Voor de jeugdhulp is er een tool waarmee je aan de hand van casussen stil kan staan bij mogelijke verschillen in referentiekaders en leer hoe je, ondanks grote verschillen, toch een vertrouwensrelatie op kan bouwen. Ook is er een stappenplan om jeugdhulporganisaties te ondersteunen bij de samenwerking met informele organisaties. Met een andere tool kan je laagdrempelig het jeugdzorgsysteem in Nederland uitleggen. In de handreiking vind je ook een checklist voor diversiteitsensitieve ouderenzorg. Zie daarnaast ook de infographic over diversiteitsensitieve ouderenzorg.

In deze video vertellen onderzoeker Hans Bellaart en deelnemers meer over de leernetwerken.

ISBN 978-94-6409-136-6
36 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: