Ledenmonitor Astma Fonds

Het oordeel en de wensen van de leden over de individuele en collectieve belangenbehartiging
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Het Astma Fonds zet zich in voor mensen met astma, COPD (chronische bronchitis of longemfyseem) en daarmee verwante ziektebeelden. Het Fonds – te weten het bestuur, de medewerkers en de bestuursleden van de 27 regioraden – wil goed op de hoogte blijven van de knelpunten in de leefsituatie van patiënten met astma en COPD.

Waarop moet de belangenbehartiging zich naar hun idee vooral op richten? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Astma Fonds een ledenmonitor laten ontwikkelen. Zo kan het landelijk beleid voor de collectieve belangenbehartiging beter worden afgestemd op de behoeften en wensen van de leden. De ledenmonitor laat namelijk duidelijk de onderwerpen naar voren komen die op regionaal niveau prioriteit hebben. De ledenmonitor werkt bovendien als een tevredenheidstoets over de producten en diensten van het fonds, en als barometer die de samenstelling van het ledenbestand aangeeft, zoals ledenuitstroom en werving van nieuwe leden.

Deze publicatie beschrijft de resultaten van de ledenraadpleging over zowel de individuele als collectieve belangenbehartiging. De uitkomsten van de raadpleging van de nieuwe en vertrekkende leden zijn ieder apart verwerkt. Afgesloten wordt met conclusies en een aantal indicaties voor beleidsontwikkeling door het Astma Fonds.

Zie ook: Regionale achterbanraadpleging Astma Fonds

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Nasrin Tabibian
  • Esmy Kromontono

Thema's

Deel deze publicatie op: