Regionale achterbanraadpleging Astma Fonds

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
De 27 regioraden van het Astma Fonds geven in hun meerjarenbeleidsplan aan hoe zij de collectieve belangenbehartiging in hun regio willen vormgeven. Om de belangenbehartiging effectief op te zetten en uit te voeren is het belangrijk de ervaringskennis van de leden te benutten. Kennis over de knelpunten en behoeften die de leden in diverse situaties en op verschillende terreinen ervaren, kan een goede onderbouwing van de belangenbehartiging opleveren. De achterbanraadpleging is tevens een manier om de leden in de regio te betrekken bij die belangenbehartiging.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een methode van achterbanraadpleging uitgewerkt over de onderwerpen voor de collectieve belangenbehartiging. In deze rapportage is een kwalitatieve benadering voor het verkrijgen van diepte-informatie beschreven. Het is tegelijkertijd een handleiding voor de toepassing van het instrument voor achterbanraadpleging in het Astma Fonds.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland

Thema's

Deel deze publicatie op: