Kwaliteitsinstrumenten Wmo voor gemeenten

Handreiking voor het borgen van de kwaliteit van de ondersteuning - Wmo Instrument 04
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het borgen van een goede kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Deze handreiking biedt een state of the art overzicht van de kwaliteitsinstrumenten die gemeenten daartoe al gebruiken. Het gaat om landelijke instrumenten die de klantgerichtheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de Wmo-ondersteuning borgen. Het gaat, met andere woorden, over het bewaken en corrigeren van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten kunnen de instrumenten voor kwaliteitsborging die in deze handreiking zijn uitgewerkt, gebruiken bij het inkopen of subsidiëren van Wmo-voorzieningen en bij het relatiebeheer met aanbieders van Wmo-diensten. De kwaliteitsinstrumenten betreffen de volgende terreinen: Welzijn, Mantelzorgondersteuning & Vrijwilligerswerk, Individuele voorzieningen, Wmo-loket, en Maatschappelijke opvang & Vrouwenopvang. Deze handreiking is niet uitputtend; het is een overzicht anno mei 2011.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: