Kwaliteit en legitimiteit

Een onderzoek naar de culturele diversiteit van de rechtbank Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 15-03-18
De rechtbank Amsterdam streeft naar culturele diversiteit onder haar medewerkers van het juridisch personeel. Dit is echter geen makkelijke opgave – dat geldt voor vele organisaties. Het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Inclusief Samenleven ging in gesprek met medewerkers van de rechtbank. Hoe denken zij over de diversiteit binnen hun organisatie?

De wil om tot een diverser personeelsbestand te komen is aanwezig, zo bleek. Bijna alle medewerkers die wij spraken, benoemen het belang hiervan. Als er meerdere achtergronden vertegenwoordigd zijn onder het juridisch personeel, vergroot dit de herkenbaarheid en de legitimiteit van het recht voor alle bevolkingsgroepen. Ook verrijkt een variatie aan achtergronden de kwaliteit van de rechtspraak.

Een voortrekkersgroep binnen de rechtbank zet zich al in voor meer diversiteit. Hierin worden ze gesteund door het bestuur. Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen aan deze ontwikkeling richting meer diversiteit. In het rapport zetten wij op een rijtje welke belemmeringen er bestaan in dit proces, en doen wij een aantal aanbevelingen om de diversiteit van de rechtbank te vergroten.

ISBN 978-90-5830-872-6
33 pag
2018

Download via kis.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: