Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking

Pilotstudie preventie voor de Raad voor de Kinderbescherming
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
De Raad voor de Kinderbescherming laat jaarlijks een pilotstudie preventie uitvoeren. Doel is om specifieke kennis en knowhow van en voor raadsmedewerkers te vergaren. De zo verkregen beleidsinformatie levert een bijdrage aan intern beleid van de Raad. Bovendien kan de Raad met het materiaal uit deze studies een bijdrage leveren aan relevante maatschappelijke discussies.

In 2004 was ‘kinderen van ouders met een verstandelijke beperking’ het thema voor de pilotstudie preventie. De Raad heeft in zijn casuïstiek te maken met kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Ouder worden is niet zo ingewikkeld, ouder zijn meestal wel. In bepaalde gevallen verloopt de opvoeding voorspoedig, in andere gevallen niet. Wat is dan de mogelijke raadsbemoeienis met ouders met een verstandelijke beperking die misschien niet tot verantwoord opvoeden in staat blijken? De Raad heeft het Verwey-Jonker Instituut een pilotstudie laten verrichten naar dit onderwerp. De Raad zal bekijken of er op grond van de aanbevelingen beleid ontwikkeld moet worden over kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.

Zie voor meer informatie: De Raad voor de Kinderbescherming

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: