Kinderen in Tel over kindermishandeling

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Kindermishandeling staat de afgelopen jaren zeer in de belangstelling. Dit rapport, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation en de Stichting Kinderpostzegels Nederland, gaat in op twee onderwerpen rondom dit thema. Als eerste biedt het een uitwerking van de eerder voor Kinderen in Tel verzamelde gegevens over kindermishandeling naar gemeente, provincie en wijk. Daarnaast bevat dit onderzoek een analyse van het aanbod van interventies bij kindermishandeling.

De gegevens over de gemelde kinderen bij Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) beslaan de periode 2003 tot en met 2009. Het gaat om alle gemelde kinderen bij alle AMK’s in Nederland. De presentatie van deze cijfers beoogt meer dan alleen inzicht geven in het aantal gevallen van kindermishandeling: het gaat juist ook om themas die samenhangen met kindermishandeling. Verandert bijvoorbeeld het aantal meldingen of de soort kindermishandeling als kinderen opgroeien in een uitkeringsgezin of een achterstandswijk?

In het tweede deel zijn de hulpprogramma’s waarin de term mishandeling een duidelijke plaats heeft in kaart gebracht. Het gaat hierbij om de instroom naar en het bereik van die hulpprogrammas. Deze analyse is gedaan voor zeven gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Dordrecht, Leeuwarden en Groningen.

Zie ook kinderenintel.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: