Kinderen beter in beeld?

De Gelderse aanpak kindermishandeling onderzocht
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Kinderen van ouders met psychische problemen lopen een bovengemiddeld risico op moeilijkheden in de opvoeding, of op kindermishandeling. Voor een goede bescherming van deze kinderen is een optimale samenwerking tussen instellingen die ouders behandelen en instellingen die jeugdigen beschermen cruciaal.

In Gelderland is daarom in 2007 de Gelderse Aanpak Kindermishandeling ontwikkeld. Deze unieke aanpak heeft tot doel de samenwerking tussen de volwassenen-ggz enerzijds en het AMK, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming anderzijds, te verbeteren. Daarnaast wordt beoogd ggz-behandelaars meer bewust te maken van de risico’s die kinderen van hun cliënten lopen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat deze aanpak heeft opgeleverd. De Gelderse Aanpak blijkt een belangrijke eerste stap in een betere samenwerking rond de bescherming van kinderen in de provincie.

Met medewerking van

  • Liselotte Postma
  • Wouter Roeleveld

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: