Kennissynthese Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

PublicatiesGepubliceerd op: 20-08-19
In opdracht van ZonMw voerde het Verwey-Jonker Instituut in het voorjaar van 2019 een kennissynthese uit in het kader van de ontwikkeling van het ZonMw programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Dit programma is gericht op preventie van, en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Hierbij is er specifieke aandacht voor hoogrisicogroepen zoals onder andere leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs; studenten van het mbo, niveau 1 en 2; jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp; cliënten van de LVBsector; migranten, asielzoekers en statushouders; multiprobleemgezinnen, dak- en thuislozen. Wij constateren dat er een aantal kennislacunes zijn rond deze thematiek. In dit rapport doen we een voorzet voor een prioritering van thema’s voor de twee lijnen van het ZonMw programma: de programmalijn Onderzoek en de programmalijn Praktijkverbetering.

Deel deze publicatie op: