Kennisatelier ‘even sterk op de stagemarkt’

PublicatiesGepubliceerd op: 25-02-16

Studenten met een niet-westerse achtergrond moeten in het mbo meer moeite doen om een stage te bemachtigen dan autochtone studenten, zo bleek eerder uit onze factsheet. In het kennisatelier Even sterk op de stagemarkt werd gekeken naar welke factoren bijdragen aan ongelijke kansen en hoe dit aangepakt kan worden.

In dit uitgebreide verslag wordt dieper ingegaan op de tien belangrijkste knelpunten die de aanwezigen (studenten, onderwijsprofessionals, leerbedrijven, onderzoekers en andere experts) gedurende het kennisatelier hebben genoemd. Zo werd onder andere de weerbaarheid van studenten, stagebegeleiding en een gebrek aan kennis over discriminatie aangeduid als knelpunten. De aanwezigen hebben ook hun licht laten schijnen over eventuele oplossingsrichtingen. Deze suggesties zijn ook opgenomen in dit verslag.

 

ISBN 978-90-5830-714-9
8 pag
2016

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: