Ken je kracht?

Gesprekswaaier over eigen kracht
PublicatiesGepubliceerd op: 31-10-19
Het uitgaan van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en hun opvoeders, met inzet van hun sociale netwerk, is een van de uitgangspunten van de Jeugdwet. In de praktijk blijkt dit ingewikkeld. Het is vaak onduidelijk wat er precies onder ‘eigen kracht’ verstaan wordt en het uitgaan van eigen kracht zorgt voor allerlei dilemma’s in de dagelijkse praktijk van professionals.

Spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben, gaan over:
1. Verschillende visies op eigen kracht
2. Grenzen aan eigen kracht
3. Verschillende belangen bij eigen kracht
4. Regie bij eigen kracht
5. Speelruimte voor eigen kracht

Deze gesprekswaaier is een hulpmiddel voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben bij het uitgaan van eigen kracht. De waaier bevat kenniskaarten over eigen kracht, toelichting op de gevonden spanningsvelden en werkvormen voor gesprek.

De waaier is een van de eindproducten van het door ZonMw gefinancierde project ‘Ken je kracht?’ In dit project zijn spanningsvelden bij het uitgaan van eigen kracht in kaart gebracht, op basis van een literatuurverkenning en individuele en groepsinterviews met uitvoerend professionals, ouders en jongeren en onderzoekers.

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u de volgende bestanden downloaden:

  • Een online leesversie van de gesprekswaaier
  • Een versie om zelf te printen en in elkaar te zetten
  • Werkbladen om met de gesprekswaaier aan de slag te gaan

Een papieren versie van de gesprekswaaier is op te vragen bij ZonMw.

Onderzoekers

  • Lineke van Hal

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: