Kantelen in Nieuwegein

Zelfredzaamheid, ondersteuning en professionaliseren in het perspectief van de compensatieplicht - Wmo Kenniscahier 16
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De gemeente Nieuwegein is één van de pilotgemeenten in het project De Kanteling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De Kanteling gaat over het anders vormgeven van de compensatieplicht in de Wmo. Het doel van het Kantelingsproject in Nieuwegein is dat de inwoners meer regie krijgen over hun eigen leven en dat de zelfredzaamheid van de burger wordt vergroot. Deze doelstelling past binnen de filosofie van de Wmo, die uitgaat van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers, en niet van hun beperkingen.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft het proces van De Kanteling in Nieuwegein in 2011 onderzocht. Ook is geïnventariseerd in hoeverre Nieuwegein in 2011 al gekanteld was. De centrale vraag is of Nieuwegein er met de nieuwe structuur van De Kanteling in slaagt om de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van burgers te vergroten.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is: wil De Kanteling écht een kanteling zijn, dan moet het netwerk rondom zorgvragers optimaal worden benut. Daarvoor is het van belang dat de gemeente zowel haar gezonde, actieve burgers als de zorgvragers weet te activeren tot participatie.

Thema's

Deel deze publicatie op: