Jonggehandicapten aan de slag

Knelpunten en good practices bij de overgang school - werk van Wajonggerechtigden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Jaarlijks proberen ruim zevenduizend gehandicapte leerlingen de stap van school naar arbeidsmarkt te zetten. Voor ruim de helft pakt dit ongunstig uit: zij stromen niet door naar werk. Dit onderzoek betreft de ondersteuning van jonggehandicapten bij deze overgang. Er zijn veel organisaties en mensen betrokken bij de begeleiding van deze groep naar werk. Als de onderlinge afstemming niet optimaal is, kan de jonggehandicapte tussen wal en schip belanden. Voor deze groep is extra inspanning nodig. Een mogelijkheid is een gespecialiseerde arbeidsdeskundige die de leerling al vroeg, tijdens het onderwijs, naar de arbeidsmarkt begeleidt. Met het instellen van zo’n aanspreekpunt (‘regisseur’) voor jonggehandicapten komt de jongere met een arbeidshandicap tijdig in contact met belangrijke instanties als gemeenten en Centrum voor Werk en Inkomen.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: