Jonggehandicapten aan de slag

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-05

Jonggehandicapten aan de slag

Drs. Rob Lammerts
Dr. Monique Stavenuiter

Volledige tekst (pdf)

2005

ISBN 90-5830-166-4
76 pag. € 7,00

Naar het persbericht

Knelpunten en good practices bij de overgang school – werk van Wajonggerechtigden

Jaarlijks proberen ruim zevenduizend gehandicapte leerlingen de stap van school naar arbeidsmarkt te zetten. Voor ruim de helft pakt dit ongunstig uit: zij stromen niet door naar werk. Dit onderzoek betreft de ondersteuning van jonggehandicapten bij deze overgang. Er zijn veel organisaties en mensen betrokken bij de begeleiding van deze groep naar werk. Als de onderlinge afstemming niet optimaal is, kan de jonggehandicapte tussen wal en schip belanden. Voor deze groep is extra inspanning nodig. Een mogelijkheid is een gespecialiseerde arbeidsdeskundige die de leerling al vroeg, tijdens het onderwijs, naar de arbeidsmarkt begeleidt. Met het instellen van zo’n aanspreekpunt (‘regisseur’) voor jonggehandicapten komt de jongere met een arbeidshandicap tijdig in contact met belangrijke instanties als gemeenten en Centrum voor Werk en Inkomen.

actueel/persberichten/2005/e_n_aanspreekpunt_jonggehandicapten_voor_hulp_bij_zoeken_van_werk

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema