Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: 'Keuring van onderop'
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Een keuring van onderop, dat is de kern van de methodiek PAja!. Een team van cliënten werkt zelf aan de beoordeling van voorzieningen en begeleidingsvormen. De beleidsafdeling Maatschappelijke Opvang van de gemeente Almere heeft PAja! ingezet in drie instellingen: Room4U van het Leger des Heils, Kwintes RIBW en Vivatur van nieuw Veldzicht (LSG-Rentray). De gemeente wil met Paja! de participatie van kwetsbare jongeren mogelijk maken en daarbij uitgaan van hun eigen kracht.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de activiteiten van het jongerenonderzoeksteam een jaar lang intensief gevolgd. Het Projektenburo Amsterdam begeleidde het jongerenonderzoeksteam. De rapportage laat zien dat PAja! veel in gang heeft gezet en in Almere succesvol is verlopen. Door PAja! hebben de jongeren uit het jongerenonderzoeksteam een individuele groei doorgemaakt en heeft er een kwaliteitsverbetering in de drie instellingen plaatsgevonden. Het is nu zaak om de jongerenparticipatie in de instellingen blijvend te versterken.

De Volksbond en het Verwey-Jonker Instituut willen met PAja! bijdragen aan de versterking van participatie, invloed en empowerment van cliënten, bewoners en andere gebruikers van voorzieningen en diensten en het via keuringen van onderop bijdragen aan de kwaliteitsverbetering daarvan.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: