Jongeren keuren hun opvangvoorziening

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-09

Jongeren keuren hun opvangvoorziening

Jodi Mak
Maarten Davelaar
Inge van der Lee

Volledige tekst (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-338-7
80 pag. € 9,50

Meer informatie
over het handboek

PAJA Factsheet

Sfeerimpressie PAJA-bijeenkomst 12 november 2009

Evaluatie van de Participatie Audit (Zwerf-)Jongeren Amsterdam

In 2007 initieerde de Volksbond, een Amsterdamse organisatie voor zorg, wonen en dagbesteding voor dak- en thuislozen, de Participatie Audit voor (zwerf)jongeren Amsterdam (PAJA). Samen met het Verwey-Jonker Instituut en het Projektenburo Amsterdam werd een methodiek ontwikkeld. Wat vinden zwerfjongeren van de opvang en begeleiding? En hoe denken zij dat de kwaliteit verbeterd kan worden? In Jongeren keuren hun opvangvoorziening is een belangrijke stem weggelegd voor jonge cliënten. Jongeren beoordelen zelf, na een stevige training, voorzieningen en begeleidingsvormen: de keuring. De keuringsmethodiek leidt tot een frisse blik van cliënten en professionals op de kwaliteit van de (verblijfs)voorzieningen. Bovendien versterkt deelname aan een PAJA-team de individuele capaciteiten en de band tussen de deelnemers.

De methodiek is getest onder vier instellingen van de Volksbond: het Bertolt Brechthuis, de Tweede Fase Sarphatistraat, de Kazerne en de Eerste Helmerstraat. Dit rapport biedt een verslag van de bevindingen. Het vormt de onderbouwing van het stappenplan in het apart verschenen deel 2, het PAJA-handboek.

More information in English
PAJA is the Dutch Acronym for Amsterdam Youth Audit Project. The basis of the PAJA method is that young people themselves evaluate their care and support facilities. The assessement is done by a youth team.

Download here the PAJA factsheet in English

participatie/publicaties/clientenparticipatie/handboek_jongeren_keuren_hun_opvangvoorziening

Thema's