Jongeren keuren hun opvangvoorziening

Evaluatie van de Participatie Audit (Zwerf-)Jongeren Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
In 2007 initieerde de Volksbond, een Amsterdamse organisatie voor zorg, wonen en dagbesteding voor dak- en thuislozen, de Participatie Audit voor (zwerf)jongeren Amsterdam (PAJA). Samen met het Verwey-Jonker Instituut en het Projektenburo Amsterdam werd een methodiek ontwikkeld. Wat vinden zwerfjongeren van de opvang en begeleiding? En hoe denken zij dat de kwaliteit verbeterd kan worden?

In Jongeren keuren hun opvangvoorziening is een belangrijke stem weggelegd voor jonge cliënten. Jongeren beoordelen zelf, na een stevige training, voorzieningen en begeleidingsvormen: de keuring. De keuringsmethodiek leidt tot een frisse blik van cliënten en professionals op de kwaliteit van de (verblijfs)voorzieningen. Bovendien versterkt deelname aan een PAJA-team de individuele capaciteiten en de band tussen de deelnemers.

De methodiek is getest onder vier instellingen van de Volksbond: het Bertolt Brechthuis, de Tweede Fase Sarphatistraat, de Kazerne en de Eerste Helmerstraat. Dit rapport biedt een verslag van de bevindingen. Het vormt de onderbouwing van het stappenplan in het apart verschenen deel 2, het PAJA-handboek.

More information in English

PAJA is the Dutch Acronym for Amsterdam Youth Audit Project. The basis of the PAJA method is that young people themselves evaluate their care and support facilities. The assessement is done by a youth team.

 

Onderzoekers

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: