Jongeren en polarisatie

Verkenning naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan
PublicatiesGepubliceerd op: 09-07-19
Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uitgevoerd naar oplopende maatschappelijke spanningen en incidenten rond polarisatie in het jeugddomein.

Platform JEP gaf opdracht tot dit onderzoek, omdat het platform signalen kreeg dat polarisatie onder jongeren zou toenemen en steeds meer jongeren een groeiende afstand naar de Nederlandse samenleving zouden voelen. Hierbij gaat het specifiek om maatschappelijke spanningen langs etnische-religieuze-culturele scheidslijnen tussen groepen jongeren en/of spanningen/wantrouwen tussen jongeren en instituties.

De verkenning bestaat uit een (internationale) literatuurstudie en gesprekken met 24 experts en praktijkdeskundigen uit het jeugddomein. De gesprekken met de experts leveren het beeld op dat spanningen onder jongeren bijna nooit echt uit de hand lopen, omdat er in Nederland veel preventief wordt gehandeld door professionals. Preventie en aanpak zijn vooral effectief wanneer ze gebruik maken van de actieve betrokkenheid van de jongeren. Door jongeren een actieve rol te geven in een project of ander initiatief worden ze weerbaarder.

Factsheet, verkenning en rapport

Op deze pagina vindt u de uitkomsten van het onderzoek. In een factsheet brengen we de belangrijkste bevindingen beknopt in kaart. Een uitgebreidere beschrijving van de resultaten vindt u in de publieksversie Verkenning jongeren en polarisatie. Een verslag van het volledige onderzoek vindt u in het rapport.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: