Jonge Antilliaanse immigranten en hun voogden

De leefsituatie van Antilliaanse jongeren die met en zonder wettelijk gezag in Nederland verblijven
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Minderjarige Antillianen die alleen naar Nederland komen proberen vaak te ontsnappen aan een uitzichtloze situatie in hun thuisland. In Nederland kunnen zij zich niet zomaar alleen en onbegeleid vestigen: minderjarigen moeten hier wettelijk onder gezag staan. Hiervoor bestaat de voogdijregeling Antilliaanse jongeren. De regeling moet voorkomen dat jongeren ontsporen en op het verkeerde pad terechtkomen. In de praktijk komen individueel reizende jongeren, al dan niet met gebruikmaking van de voogdijregeling, vanuit de Antillen naar Nederland. Jongeren die vanwege gezinshereniging naar Nederland reizen vallen bijvoorbeeld niet onder de voogdijregeling.

Het ministerie van Justitie (WODC) meent onvoldoende inzicht te hebben in de leefsituatie van Antilliaanse minderjarigen. Daarom heeft het Verwey-Jonker Instituut de meerwaarde van de Voogdijregeling Antilliaanse jongeren geëvalueerd en de leefsituatie van jongeren met en zonder voogd vergeleken. Hoe vergaat het deze minderjarigen? Hoe functioneert de voogdijregeling? Welke factoren belemmeren of bevorderen de uitvoering van de voogdij(regeling)?

Het rapport Jonge Antilliaanse immigranten en hun voogden geeft weer welke meerwaarde een voogd kan hebben voor de leefsituatie van de Antilliaanse jongere. Een opvallend gegeven is het gebrek aan kennis over hulpverlenende instanties en de psychologische drempel die er bestaat om van deze instanties gebruik te maken. Betere voorlichting en ondersteuning vanuit verschillende hoeken zou de situatie kunnen verbeteren, tezamen met steun vanuit Antilliaanse zelfhulporganisaties en een actievere rol voor de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdzorg.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: