Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?

Onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectenmeting van jeugdparticipatiebeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05

Het landelijk beleid is gericht op een positieversterking van de jeugd. De overheid wil hun kansen vergroten en uitval tegengaan. Een van de manieren om jongeren daarin te ondersteunen is het bevorderen van jeugdparticipatie: de deelname aan vrijetijdsvoorzieningen en betrokkenheid bij het vormgeven van jeugdbeleid. Daarbij besteedt de landelijke overheid speciale aandacht aan jongeren met een sociale achterstand. Bijvoorbeeld door een aantal projecten en instellingen te financieren.

Dit rapport gaat in op de effecten van het jeugdparticipatiebeleid. Uit het onderzoek blijkt dat participatie leidt tot participatie. Ofwel: de verschillende vormen van participatie leiden tot meer en andere soorten van participatie. Consumptieve participatie, louter meedoen, blijkt een belangrijke opstap te zijn naar andere, actievere vormen van participatie. Wel is er sprake van een kleine groep jongeren die systematisch niet bereikt wordt. Het rapport presenteert een twee indicatorenmodel voor toekomstig effectenonderzoek naar jeugdparticipatiebeleid. Het model bepaalt op output niveau het aantal jongeren dat actief participeert en op outcome niveau het niveau van medezeggenschap.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: