Jeugdbeleid in transformatie

Hoe benut je de kracht en energie van jongeren bij het vormgeven van het nieuwe beleid?
PublicatiesGepubliceerd op: 01-07-14
In 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Met de stelselwijziging of transitie krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugdigen en ouders binnen hun gemeente; van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. Een belangrijk doel van de stelselwijziging is een efficiëntere, meer coherente en meer effectieve jeugdzorg. Met de nieuwe Jeugdwet wordt behalve deze transitie ook een transformatie van het jeugdbeleid beoogd.

De veronderstelling is dat de inbreng van jeugdigen en ouders, hun kracht, competenties en talenten en die van hun netwerk, veel meer dan tot nu toe voorop staan in de ontwikkeling en uitvoering van jeugdbeleid. Deze transformatie wordt ook wel aangeduid als een verschuiving naar positief jeugdbeleid. Een tweede aspect van de transformatie is het versterkt inzetten op preventie, vroegtijdig signaleren en snelle hulp in de nabijheid van de jeugdige en het gezin. In dit verband wordt gesproken van de ontwikkeling van een sterke pedagogische civil society.

Het Verwey-Jonker Instituut vervaardigde een digitale handreiking voor gemeenten. Daarin wordt ingegaan op kennis over het positief jeugdbeleid: wat houdt het in? Vervolgens volgen tips, adviezen en voorbeelden hoe een gemeente dit zowel procesmatig als inhoudelijk vorm kan geven binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel.

Onderzoekers

  • Jodi Mak
  • Rob Gilsing

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: