Investeren in de toekomst

De effecten van Het Peutercollege (2013-2018)
PublicatiesGepubliceerd op: 04-03-19
De basis voor een gezonde toekomst wordt in de vroege jaren van het kind gelegd. Investeren in het onderwijs en de opvoeding van kinderen op jonge leeftijd is investeren in de toekomst. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wil jonge kinderen goed voorbereiden op hun (school)leven.

Om de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren, bestaat er vanaf 2012 in Rotterdam een nieuwe variant op voorschoolse educatie: het Peutercollege. Dit initiatief is opgezet door Stichting Het Peutercollege (SHPC) en is voor langere tijd gefinancierd door Stichting de Verre Bergen en de Bernard van Leer Foundation. SHPC richt zich specifiek op peuters in Rotterdamse aandachtswijken met een verhoogd risico op achterstanden bij de entree in het basisonderwijs.

Dit effectonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut geeft antwoord op de vraag wat de meerwaarde is van deelname aan het Peutercollege voor de ontwikkeling van jonge kinderen, in het bijzonder voor peuters met een verhoogde kans op achterstanden bij de entree in het basisonderwijs. In dit onderzoek zijn de resultaten van deelname aan het Peutercollege geanalyseerd door de kinderen die deel genomen hebben aan het programma te vergelijken met kinderen die aan een reguliere vorm van VVE deelnamen. Met gevalideerde instrumenten zijn de ontwikkelingspatronen over een vierjarige periode in kaart gebracht en met moderne analyse technieken zijn de effecten onderzocht.

Onderzoekers

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: