Aan de slag met de CAK-lijst: inspiratie en tips voor een outreachende aanpak

PublicatiesGepubliceerd op: 07-03-23
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) houdt een lijst bij van inwoners die al zes maanden of langer niet in staat zijn hun volledige zorgpremie te betalen en niet gereageerd hebben op herinneringen van hun zorgverzekeraar. Sinds juli 2017 mogen zij deze informatie delen met gemeenten, zodat mensen met betalingsachterstanden en schulden gericht, proactief en intensief kunnen worden benaderd. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe gemeenten werken aan de hand van deze lijst.

Het onderzoek vond plaats in vijf gemeenten – Arnhem, Midden-Groningen, Amsterdam, Haaksbergen en Haarlem – die concreet aan de slag zijn gegaan met de CAK-lijst en hier een outreachende aanpak op hebben ontwikkeld. Dit deden zij in de ‘Challenges projecten’. Het Verwey-Jonker Instituut bracht de Challenges nader in beeld en bracht de eerste effecten ervan in kaart. De bedoeling is om andere gemeenten te inspireren om een dergelijke aanpak te ontwikkelen. De werkzame elementen en geleerde lessen bieden hiervoor concrete handvatten.

De handreiking en achtergrondrapportage zijn bedoeld voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bestaande initiatieven die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een outreachende aanpak waarbij inwoners worden benaderd op basis van de CAK-lijst. In de handreiking worden tien tips gegeven voor gemeenten en/of andere instanties die aan de slag willen gaan met een outreachende aanpak.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: