Inclusie op de werkvloer: wat laat ‘de praktijk’ zien?

PublicatiesGepubliceerd op: 06-07-20
Veel organisaties zijn bewust bezig met het creëren van een divers werknemersbestand, aan de hand van werving en selectie. Maar wat wordt er vervolgens gedaan om ervoor te zorgen dat al die werknemers zich thuis voelen bij de organisatie?

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze doorklikbare infographic is een praktijkverkenning van inclusie op de werkvloer. Waar de laatste jaren vooral aandacht is geweest voor een diverser wervings- en selectieproces, is er nog weinig bekend over het behoud en de doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond. Door middel van interviews hebben wij verkend hoe er door medewerkers van verschillende organisaties gesproken wordt over inclusie op een etnisch-diverse werkvloer. We hebben achttien medewerkers (waaronder HR, management en uitvoering) van zes organisaties geïnterviewd uit de sectoren onderwijs, consultancy, zorg en vervoer. Op basis van thematische analyse van de interviewverslagen hebben wij aspecten van in- en uitsluiting onderscheiden.

De aspecten van inclusie die in deze publicatie centraal staan, zijn:

  • Motieven voor inclusie
  • Divers werven en selecteren
  • Samen inclusie creëren
  • Investeren in verbindingen
  • Inclusieve competenties versterken
  • Inclusie monitoren
  • Leren door reflecteren

Ieder onderwerp wordt kort ingeleid, gevolgd door voorbeelden uit de praktijkverkenning en concrete aandachtspunten.

ISBN 978-94-6409-026-0
15 pag
2020

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: