Inclusie bij burgerinitieatieven

9 handvatten om mensen met een migrantenachtergrond meer te betrekken
PublicatiesGepubliceerd op: 22-09-16
Iedereen moet mee kunnen doen binnen onze (participatie)maatschappij. Maar ondertussen wordt steeds duidelijker dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Mensen met een migrantenachtergrond blijken minder vaak te participeren. Burgerinitiatieven worden vaak door een specifieke groep autochtone Nederlanders opgezet en bezocht.

Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht op welke manier deze initiatieven burgers van niet-westerse herkomst beter kunnen betrekken. De onderzoekers spraken hiervoor met vier burgerinitiatieven: Het Huis van Bartels in Amersfoort , Mudanthe in Apeldoorn, Oké Nu in Utrecht Overvecht en het BankjesCollectief. Deze gesprekken resulteerden in negen concrete handvatten voor burgerinitiatieven die bewoners van diverse culturele achtergronden willen bereiken, die u leest in het rapport.

Over de vier initiatieven zijn ook aparte factsheets gemaakt. Klik hierboven op de namen van de burgerinitiatieven om deze te downloaden of kijk op KIS.nl.

ISBN 978-90-5830-764-4
2016

Download via KIS

Onderzoekers

  • Inge Razenberg

Met medewerking van

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: