In veilige handen met gratis VOG

Evaluatieonderzoek integriteitinstrumenten ter voorkoming van seksueel overschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Vanaf mei 2012 krijgen Scoutingverenigingen, kindervakantieorganisaties en sportclubs de mogelijkheid om gratis een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor hun vrijwilligers aan te vragen.
De pilot Gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen werken is ingesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie en bedoeld om seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk rond jeugd tegen te gaan. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de uitvoering en de impact van deze pilot in de praktijk. Ook is het verband onderzocht tussen screening aan de poort via VOG’s en andere instrumenten, zoals het gebruik van het stappenplan ‘In veilige handen’ en de toolkit ‘Beleid Seksuele Intimidatie’.

Onderzoekers

Met medewerking van

Thema's

Deel deze publicatie op: