Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte
PublicatiesGepubliceerd op: 01-05-19
Er is in Nederland weinig aandacht geweest voor de relatie tussen geweld binnen families en buiten in de (semi)publieke sfeer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft daarom behoefte aan een actuele stand van deze kennis, die kan bijdragen aan het verbeteren van de inzet en ontwikkeling van interventies in de justitie- en veiligheidsketens die beogen om recidive tegen te gaan en het geweld te stoppen.

Met dit onderzoek is een eerste stap gezet in het verkrijgen van meer inzicht in de relatie tussen geweld thuis en in het publieke domein. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen drie vormen: 1. Mishandeling in de kindertijd en de impact op daderschap en delinquent gedrag als kind en/of adolescent, 2. Geweld in de jeugd en intergenerationele overdracht door later daderschap als volwassene en 3. Als volwassene plegen van geweld thuis en ook buitenshuis.

Duidelijk komt naar voren dat de relatie tussen geweld thuis en in het publieke domein ingewikkeld is en niet eenvoudig te onderzoeken. Er zijn wel verbanden, maar afhankelijk van de vorm van de relatie, het soort geweld, en de wijze van onderzoek is het verband zwak of iets sterker.

Het rapport geeft een mooie doorkijk in veel verschillende literatuur en de inhoudelijke en methodologische reflectie daarop. Ook perspectieven van experts op het verband tussen geweld binnen en buiten komen aan de orde. Het benoemt verder de worsteling in de praktijk om het verband de aandacht te geven die het behoeft en in de op te leggen interventies rekening te houden met de relatie tussen geweld thuis en in het (semi) publieke domein.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: