Hoe leg je een vruchtbare bodem om samen te werken?

Hoe leg je een vruchtbare bodem om samen te werken?
PublicatiesGepubliceerd op: 11-07-17
Na de transformatie van de zorg voor jeugd willen veel gemeenten investeren in het bouwen aan duurzame samenwerkingen tussen de wijkteams jeugd, Centra voor Jeugd en Gezin en informele partijen in de wijk die actief zijn rondom opvoeding. Vrijwilligersorganisaties – waaronder migrantenzelforganisaties (MZO’s) – kunnen een cruciale rol spelen in het ondersteunen van ouders. Dat kan gaan om migrantenouders of andere ouders die niet weten waar ze ondersteuning bij de opvoeding kunnen vragen.

Kennisplatform Inclusief Samenleven ontwikkelde een toolkit; die organisaties kunnen gebruiken om een brug te slaan tussen formele en informele opvoedondersteuners. Hoe kunnen zij elkaar versterken en bovenal: hoe verbind je deze groepen? De toolkit bestaat uit een PowerPoint, een handreiking voor de bijeenkomstleider en hand-outs voor de deelnemers.

Daarnaast zijn er drie brochures, voor de formele werkers, de informele werkers en de gemeente.

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: