Het stille midden voorbij

Het weerbare midden- analyse en advies tegen polarisatie van ouders en jongeren
PublicatiesGepubliceerd op: 07-10-21
Alle ouders hebben bij de opvoeding van hun kinderen vragen en lopen soms tegen kleinere of grotere opvoedproblemen aan. In de context van polarisatie geldt specifiek voor ouders met een migratieachtergrond dat het niet altijd even gemakkelijk is om hun kinderen zo op te voeden dat zij zich op een positieve manier geworteld voelen in Nederland. Hoe om te gaan met ervaringen van discriminatie van hun kinderen of met situaties waarin normen en waarden met elkaar botsen? Wat moet je je kind bijbrengen gezien de verharde verhoudingen tussen ‘wij en zij’ in de samenleving?

Door weerbaar opvoeden kunnen ouders in de opvoeding van hun kinderen adequaat omgaan met situaties die samenhangen met polarisatie. In Maastricht is de afgelopen jaren op basis van het concept ‘Weerbaar midden’ een veelbelovende methodiek ontwikkeld. Het Verwey-Jonker Instituut volgde dit traject van dichtbij in de vorm van een actieonderzoek. In dit artikel wordt beschreven hoe het concept van het weerbare midden sinds de start zich heeft ontwikkeld en analyseren we hoe in de context van polarisatie weerbaar opvoeden invulling kan krijgen.

Onderzoekers

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: