Het screenen van risico’s in vrouwenopvang

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
De eerste risicoscreening voor de vrouwenopvang is in de periode 2005-2007 door het Verwey-Jonker Instituut ontwikkeld, na een onderzoek over onveiligheid in de vrouwenopvang. Het instrument is in de jaren daarna geimplementeerd in de sector (2008), geschikt gemaakt voor de toenmalige Steunpunten Huiselijk Geweld (2010) en op basis van veranderingen in het werkveld in 2012 voor het laatst aangepast. De Risicoscreening Vrouwenopvang wordt door het merendeel van de instellingen
voor vrouwenopvang gebruikt. Al enige jaren werd aangegeven dat het instrument niet meer goed pastte bij de huidige situatie in het veiligheidsdomein en onvoldoende aansloot bij de laatste inzichten en methodieken op het gebied van huiselijk geweld. De risicoscreening is om deze reden in 2023 geactualiseerd.

De korte vragenlijst stelt medewerkers van de vrouwenopvang in staat om op objectieve en systematische wijze de veiligheidssituatie van cliënten die zich bij de opvang melden in te schatten. De screening leidt tot een veiligheidscode (groen, oranje of rood). Elke code gaat samen met veiligheidsmaatregelen. Zo wordt onder andere duidelijk of een cliënt ter plaatse kan worden opgenomen, of dat zij naar een geheime, gesloten opvang moet.

Producten

De volgende producten zijn nu beschikbaar:

  • Handleiding bij de Risicoscreening opvang slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023
  • Risicoscreening opvang slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties 2023

Wilt u meer weten over de instrumenten, neem dan contact op met Valente* of kijk in de kennisbank van Valente.

Zoekt u meer publicaties kijk dan ook even op de themapagina Huiselijk geweld en kindermishandeling.

* Vanaf 1 januari 2020 zijn Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder gegaan als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.

Met medewerking van

  • Marjolein Goderie
  • Rianne Verwijs

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: