Het platteland in beeld

Aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid
PublicatiesGepubliceerd op: 14-12-22
Met een Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid wil het kabinet de leefsituatie verbeteren in die wijken waar allerlei problematiek samenkomt. Het denken in wijken betekent echter wel dat het programma zich vooral op steden richt. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of er in het programma ook speciale aandacht zou moeten zijn voor plattelandsgebieden.

Hiervoor voerden we een verkenning uit naar de vraagstukken die spelen op het platteland. Welke problematiek vraagt in plattelandsgebieden om een integrale benadering van de leefbaarheid en veiligheid, en voor welke specifieke gebieden geldt dit? In het rapport geven we antwoord op deze vraag.

Thema's

Deel deze publicatie op: