Het logboek van Thuis Op Straat: instrument voor kwaliteitsverbetering?

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Het project Thuis Op Straat werkt in een achterstandsbuurt of wijk meestal op pleinen – aan veiligheid en onderlinge aanspreekbaarheid. Thuis Op Straat (TOS) maakt gebruik van een uniek instrument: een elektronisch, web-based logboek dat elke dag wordt ingevuld door de medewerkers van TOS. Het logboek heeft verschillende functies. Allereerst wordt het logboek gebruikt om dagelijks de TOS-activiteiten in achterstandswijken te registeren. Het dient ook om informatie te verzamelen over de bezochte pleinen. Met deze gegevens brengen medewerkers het proces dat een plein of buurt doorloopt in kaart. En ze leggen verantwoording af aan de deelgemeenten. Maar het logboek is ook bedoeld voor reflectie op het werk. Door zo de werkwijze te ontwikkelen en verbeteren wordt gestaag en interactief gewerkt aan de kwaliteit van het TOS-project.

In opdracht van Thuis Op Straat heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of het logboek bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de TOS-werkwijze. Aan de hand van topicinterviews binnen vier Thuis Op Straat-locaties is in kaart gebracht of het logboek voldoet aan deze functie. Deze publicatie laat zien hoe Thuis Op Straat het logboek op dit moment gebruikt en of een betere of andere toepassing van gewenst is.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: