Het Jongerenkeuringsteam in actie

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-11

Het Jongerenkeuringsteam in actie

Jodi Mak

Maarten DavelaarVolledige tekst (pdf)2011ISBN 978-90-5830-467-4

76 pag. € 9,50


Naar persbericht

Participatie Audit (zwerf-)jongeren Den Haag(Zwerf)jongeren die als gebruikers zelf (bottom-up) voorzieningen beoordelen. Een methode hiervoor is de Participatie Audit voor (zwerf)jongeren – bekend onder de afkorting PAja! Stichting Mara, een organisatie voor maatschappelijk activeringswerk in Zuid-Holland, heeft PAja! ingezet in de Haagse opvang- en zorgvoorzieningen die zwerfjongeren begeleiden en in twee jeugdzorginstellingen. Dit gebeurde samen met Stichting Straat Consulaat Den Haag (belangenbehartiging voor dak- en thuislozen en JSO (expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding).


Bij PAja! ligt de uitvoering van de keuring in handen van jongeren, in Den Haag het Jongerenkeuringsteam. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de activiteiten van dit team een jaar lang intensief gevolgd en gemonitord. De rapportage laat zien dat PAja! veel in gang heeft gezet. Niet alleen bij de jongeren in het keuringsteam zelf. Ook de sfeer in de instellingen in Den Haag, de bejegening over en weer en de manier van werken is verbeterd. Dit werk buiten de gebaande paden kan inspirerend werken voor andere instellingen die met kwaliteitsverbetering van voorzieningen aan de slag willen.


De Volksbond (Amsterdam) en het Verwey-Jonker Instituut willen met PAja! bijdragen aan de versterking van participatie, invloed en empowerment van cliënten, bewoners en andere gebruikers van voorzieningen en diensten én via keuringen van onderop bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Lees hier meer over PAja!over-ons/pers2/2011/keuring_van_onderop_leidt_tot_kwaliteitsslag_opvanginstellingen, projecten/paja


Onderzoekers

Thema's

Delen dit artikel op: