Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking

PublicatiesGepubliceerd op: 28-02-19
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het ‘VN-verdrag Handicap’ in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Het VN-verdrag gaat over een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort en waaraan iedereen kan deelnemen. Bij het realiseren van deze inclusieve samenleving is de inspraak van mensen met beperkingen onmisbaar: ‘niets over ons, zonder ons!’ De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich hiervoor in. In opdracht van de Alliantie heeft het Verwey-Jonker Instituut antwoorden geformuleerd op veel gestelde vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: