Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 28-02-19
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het ‘VN-verdrag Handicap’ in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Het VN-verdrag gaat over een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort en waaraan iedereen kan deelnemen. Bij het realiseren van deze inclusieve samenleving is de inspraak van mensen met beperkingen onmisbaar: ‘niets over ons, zonder ons!’ De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag zet zich hiervoor in. In opdracht van de Alliantie heeft het Verwey-Jonker Instituut antwoorden geformuleerd op veel gestelde vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: