Het goede voorbeeld

Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
In veel wijken verhardt het klimaat van de buitenruimte. De straat is het domein van degenen met de grootste mond geworden. Door activiteiten te organiseren zorgt Thuis Op Straat (TOS) voor rust en plezier op de pleinen.

Vanouds doet TOS dit door te werken met en voor kinderen. Maar TOS doet meer. TOS werkt namelijk ook actief voor én met jongeren van de straat. Hoe rekruteert TOS deze jongeren en wat zijn de voordelen van het werken met buurtjongeren voor TOS, de buurt en de jongeren zelf? De vraag is niet alleen of de buurt leefbaarder of kindvriendelijker wordt van het werken met de jongeren zelf: een doel is ook dat het de maatschappelijke kansen van deze jongeren vergroot.

Het onderzoek laat zien dat TOS er goed in slaagt de doelstellingen met de jongerenbijbaantjes te bereiken. Het werken met jongeren biedt voordelen op voor TOS, de buurt en de jongeren zelf. Wel bevat de methodiek een interessante en soms lastige spanning: de jongeren waar TOS mee werkt behoren tot de doelgroep, maar worden gezien en benaderd als personeel. Doordat ze werken in hun eigen buurt vervaagt de grens tussen werk en privé. De jongeren moeten altijd het goede voorbeeld geven.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: