Het CEO Wmo kan ook zo!

Een bijdrage aan het ontwikkeltraject cliëntervaringsonderzoek (CEO) WMO 2015
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-12-20
Gemeenten doen elk jaar cliëntervaringsonderzoek (CEO) onder hun inwoners die gebruik maken van ondersteuning van de Wmo 2015 of Jeugdwet.

De huidige gang van zaken stemt gemeenten niet tot tevredenheid, omdat de wijze waarop het CEO nu is ingericht gemeenten onvoldoende bruikbare sturingsinformatie oplevert. In een gezamenlijk ontwikkeltraject met de VNG,VWS en een aantal gemeenten is er een nieuwe aanpak ontworpen. Het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd om een eerste analyse uit te voeren over 21 gemeentelijke rapportages om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre het met de nieuwe opzet inderdaad mogelijk is om een landelijk beeld te destilleren uit alle rapportages. In deze rapportage wordt er gereflecteerd op het huidige CEO, de eerste ervaringen met de nieuwe opzet van het CEO en worden er concrete suggesties gegeven voor de verdere door-ontwikkeling van het nieuwe CEO.

Thema's

Deel deze publicatie op: