Het CEO Wmo kan ook zo!

Een bijdrage aan het ontwikkeltraject cliëntervaringsonderzoek (CEO) WMO 2015
PublicatiesGepubliceerd op: 01-12-20
Gemeenten doen elk jaar cliëntervaringsonderzoek (CEO) onder hun inwoners die gebruik maken van ondersteuning van de Wmo 2015 of Jeugdwet.

De huidige gang van zaken stemt gemeenten niet tot tevredenheid, omdat de wijze waarop het CEO nu is ingericht gemeenten onvoldoende bruikbare sturingsinformatie oplevert. In een gezamenlijk ontwikkeltraject met de VNG,VWS en een aantal gemeenten is er een nieuwe aanpak ontworpen. Het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd om een eerste analyse uit te voeren over 21 gemeentelijke rapportages om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre het met de nieuwe opzet inderdaad mogelijk is om een landelijk beeld te destilleren uit alle rapportages. In deze rapportage wordt er gereflecteerd op het huidige CEO, de eerste ervaringen met de nieuwe opzet van het CEO en worden er concrete suggesties gegeven voor de verdere door-ontwikkeling van het nieuwe CEO.

Onderzoekers

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: