Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland

Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
In Nederland bestaan vanaf eind jaren negentig diverse projecten herstelbemiddeling voor jongeren. Kenmerk van deze projecten is de daadwerkelijke confrontatie tussen dader en slachtoffer (en vaak diens sociale netwerk). Het doel van de methode is zowel herstel van (im)materiële schade als herstel van relaties. In de dialoog wordt de dader geconfronteerd met de gevolgen van zijn daad. Voor de slachtoffers betekent het dat zij gehoor vinden voor hun belangen en behoeften.

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland gaat in op de praktijk van herstelbemiddeling in Nederland anno 2006. Het Verwey-Jonker Instituut heeft zes proefprojecten gedurende ruim een jaar gevolgd en geeft antwoord op een aantal vragen:

  • Vormt herstelbemiddeling een aanvulling op het strafproces?
  • Stimuleert deze aanpak de morele bewustwording van de dader?

Het merendeel van de betrokkenen blijkt na afloop tevreden: men kan weer met elkaar door één deur. Wel zijn aanpak en werkwijze nog volop in ontwikkeling. Ook zijn kritische kanttekeningen te plaatsen bij de relatie tot het strafrechtelijke proces en de handhaving van gemaakte afspraken. Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland biedt een boeiende en leerzame blik in de praktijk van herstelbemiddeling onder jeugdigen. Het is bedoeld voor politie, jeugd- en jongerenwerkers, jeugdreclassering, gezinsvoogden, hulpverleners, bestuurders en medewerkers in de justitiële keten.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: