Handreiking Weerbare Buurten

Wat is een weerbare buurt?
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
De gemeente Amsterdam wil weerbare buurten. Dat zijn buurten waar mensen zich prettig voelen door een aangenaam leefklimaat en een gevoel van sociale veiligheid. In weerbare buurten kennen en herkennen bewoners elkaar en weten zij elkaar beter te plaatsen (publieke familiariteit). Daarnaast durven bewoners elkaar aan te spreken op gedrag in de openbare ruimte als het gaat om schoon, heel en veilig.

Doel van de handreiking

Deze handreiking maakt de beschikbare wetenschappelijke kennis over oorzaken, de signalering van spanningen in buurten en interventies om de verhouding tussen bevolkingsgroepen in buurten effectief te verbeteren, toegankelijk en praktisch toepasbaar voor de gemeente Amsterdam.

In deze handreiking identificeren we factoren die spanningen kunnen tegengaan of juist aanwakkeren. Hierbij geldt dat oorzaken én oplossingen voor groeiende tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen primair te vinden zijn op buurtniveau. Ook biedt deze handreiking aanknopingspunten om spanningen in buurten vroegtijdig vast te stellen, het huidige beleid te diagnosticeren en openingen te vinden voor een integrale en probleemgerichte aanpak van spanningen in buurten.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: