Van polarisatie naar verbinding in buurten: handreiking

Handreiking
PublicatiesGepubliceerd op: 07-02-19
Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.

In deze handreiking staat een stappenplan met checklists en adviezen om te komen tot een effectieve analyse van polarisatie en een keuze voor passende interventies. Naast het in kaart brengen van de problematiek (vormen polarisatie, oorzaken, betrokken groepen, locaties, fasen) geeft de handreiking ook informatie en handvatten voor verschillende vervolgstappen:

 

 • Wat moet er gebeuren om polarisatie tegen te gaan of te voorkomen en hoe worden de verbindingen/cohesie tussen bevolkingsgroepen versterkt (oplossingsrichtingen)?
 • Welke concrete interventies kan je inzetten bij verschillende vormen van polarisatie?
 • Analyse en duiding van ‘witte vlekken’ in het lokaal beleid om polarisatie te voorkomen. Volstaat het huidige beleid? Is het nodig om het te intensiveren, en welke aanpakken passen daarbij?

Praktijkvoorbeelden

In de handreiking staan concrete praktijkvoorbeelden van interventies die in buurten kunnen worden ingezet om polarisatie te verminderen en verbinding en cohesie tussen groepen te versterken. Deze praktijkvoorbeelden staan ook in een apart document op kis.nl.

Analyse-instrument

Daarnaast is er een verkorte handreiking waarin het stappenplan met behulp van checklists praktisch toepasbaar is gemaakt voor bespreking in bijvoorbeeld een buurtoverleg. Dit analyse-instrument vind je op kis.nl.

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: