Handreiking maatschappelijk agenderen

Werkdocument
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De Handreiking Maatschappelijk Agenderen is een instrument om een gedeelde visie op en aanpak van maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau te ontwikkelen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl. Het gaat in deze handreiking om het proces: wie zijn betrokken bij het maatschappelijk agenderen en wat is ieders rol? En welke stappen kunnen gezet worden om tot een maatschappelijke agenda te komen? In drie gemeenten is onderzocht hoe dit proces is verlopen en welke lessen daar te leren zijn.

Dit instrument voor maatschappelijk agenderen is een werkdocument. In 2011 gaat het Verwey-Jonker Instituut dit instrument in de praktijk toetsen en aanvullen: hoe geven gemeenten in de praktijk vorm en inhoud aan maatschappelijk agenderen binnen het thema Welzijn Nieuwe Stijl en welke kansen en belemmeringen komen zij hierbij tegen?

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: