Handreiking Inburgeringsplichtige gezinsmigranten

PublicatiesGepubliceerd op: 21-06-22
Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De wet is van toepassing op statushouders en gezinsmigranten, maar de taken die de gemeente onder deze wet per doelgroep heeft, verschillen. Van gezinsmigranten wordt (meer) zelfredzaamheid op basis van het sociale netwerk verwacht. In 2020 bestond de groep nieuwe inburgeringsplichtigen voor ongeveer de helft uit gezinsmigranten.

Deze handreiking zoomt in op de groep gezinsmigranten, hun kenmerken en de manieren waarop gemeenten invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden voor gezinsmigranten. De handreiking, gemaakt in opdracht van Divosa, bevat praktische tips en inspirerende voorbeelden die in de begeleiding van gezinsmigranten kunnen worden meegenomen.

 

Onderzoekers

Met medewerking van

 • Eva van den HazelStagiaire

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: