Handreiking ervaringsdeskundigen inzetten

Inspiratie en tips voor organisaties die vrijwilligers of beroepskrachten met ervaringskennis of -deskundigheid (gaan) inzetten
PublicatiesGepubliceerd op: 13-03-23
Deze handreiking is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het inzetten van vrijwilligers of beroepskrachten met ervaringskennis of -deskundigheid. In de handreiking vind je adviezen en tips die je kunt gebruiken wanneer jouw organisatie ervaringsdeskundigen inzet of wil gaan inzetten (zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten).

We richten ons in de handreiking op de inzet van ervaringsdeskundigheid in al zijn verschijningsvormen. Tips kunnen relevant zijn voor bijvoorbeeld patiëntenverenigingen of cliëntenorganisaties van waaruit op basis van ervaringskennis- of deskundigheid voorlichting wordt gegeven, en voor ggz- of jeugdzorginstellingen die ervaringsdeskundigen inzetten om cliënten te ondersteunen. Ook voor platforms van ervaringsdeskundigen die zich als belangenbehartiger sterk maken voor het onderwerp waar ze ervaren en deskundig in zijn hebben baat bij de handreiking.

We maakten deze handreiking in samenwerking met platform HOPE. Vanuit platform HOPE zetten ervaringsdeskundigen hun ervaringskennis in ten behoeve van slachtoffers van seksuele uitbuiting van minderjarigen.

Onderzoekers

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: