Goud in de buurt

Over de rol van professionals in capaciteitsgerichte buurtontwikkeling
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
In de huidige lokale en landelijke plannen voor wijkverbetering is er veel plaats voor de stem en het initiatief van wijkbewoners. Wie vertrouwen geeft aan een wijk, zal vertrouwen oogsten. En wie zelfvertrouwen heeft, zal ook een ander eerder vertrouwen, zo is de gedachte. De laatste jaren zijn er meer aanpakken die juist die eigen potenties, vaardigheden en kwaliteiten benadrukken. Bestuurders onderkennen dat een wijkaanpak die zich richt op buurtontwikkeling en sociale cohesie community led moet zijn.

Tal van professionals proberen het Goud in de buurt te delven. Maar hoe doen deze uitvoerders dat? En welke grenzen zitten er aan capaciteitsgerichte buurtontwikkeling? In deze brochure tekent het Verwey-Jonker Instituut lessen op over de rol van professionals in capaciteitsgerichte buurtprojecten. Aan de hand van eerder onderzoek, projectbeschrijvingen en recente ervaringen van professionals worden valkuilen geschetst en zijn tips bijeengebracht met het oog op betere projecten voor betere buurten.

Zie ook Wmo to go. Dit is een gearchiveerde website.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: