Het inzetten en vergroten van sociale netwerken in de GGZ

GGZ in transitie
PublicatiesGepubliceerd op: 03-06-15
“Een houdbare langdurige zorg, die ook beschikbaar is voor toekomstige generaties, betekent dat we nu keuzes moeten maken”. De transitie naar de Wmo houdt in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving moeten kunnen blijven wonen. Opnames in zorginstellingen zijn pas gewenst wanneer het echt niet anders kan.

Dit impliceert dat zoveel mogelijk de hulp en ondersteuning die het sociale netwerk van cliënten kan bieden moet worden benut. Dit rapport beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor extra inzet en uitbreiding van de sociale netwerken van GGZ-cliënten; in het bijzonder handvatten om het sociale netwerk te vergroten, waarbij zo mogelijk de buurt een rol kan spelen.

Thema's

Deel deze publicatie op: