Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg

Analyse van risico’s en interventies
PublicatiesGepubliceerd op: 23-11-21
Het Verwey-Jonker Instituut maakte op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg.

Aanleiding voor deze analyse was onder andere Commissie De Winter, die onderzoek deed naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg en in juni 2019 met een eindrapport kwam. Jeugdhulpaanbieders moeten geweld en calamiteiten melden bij de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie werken de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid samen.

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat achter verschillende vormen van geweld en calamiteiten vaak dezelfde risico’s liggen. Hierbij gaat het onder meer om gebrek aan passende hulp, overplaatsingen, wisseling van medewerkers en onvoldoende deskundigheid. Wat betreft de verbetermaatregelen zijn deze vooral op het niveau van de zorgaanbieder. Daarnaast zetten instellingen vooral in op beheersen na een calamiteit of incident. Ook is er in de rapportages opvallend weinig aandacht voor de stem van het kind.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: